onze algemene voorwaarden.

LEVERINGSVOORWAARDEN PIET VOSKAMP

Alle prijzen zijn inclusief verpakking, btw en exclusief verzendkosten.
Tussentijdse prijswijzigingen van de fabrikant zijn voorbehouden.

VEILIG EN VERTROUWD

Kopen bij Piet Voskamp is eenvoudig en duidelijk. Maar u wilt ook weten waar u als Internetklant van Piet Voskamp aan toe bent als u spijt krijgt van uw aankoop. Of als het artikel incompleet bij u thuis wordt afgeleverd. Lees daarom eerst deze regels. Het zijn de spelregels waaraan u kunt zien dat kopen bij Piet Voskamp via Internet even vertrouwd is als kopen bij ondergetekende in de winkel. In beide gevallen is het Nederlands recht van toepassing en dat houdt in, dat u ook als Internetklant van Piet Voskamp omgeven bent met de nodige garanties. U handelt met Piet Voskamp, tenzij anders vermeld bij de shop of in de specifieke leveringsvoorwaarden. Indien op uw aankoop specifieke leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, dan gaan die bepalingen welke afwijken van de bepalingen zoals genoemd op deze servicepagina boven die van de servicepagina.

LEVERING? ZO SPOEDIG MOGELIJK!

Uw Internetbestelling komt zo snel mogelijk naar u toe. Als uw bestelformulier volledig en correct is ingevuld, heeft u uw bestelling binnen enkele werkdagen in huis (PostNL of DHL). Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Piet Voskamp, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor elke bestelling, geleverd door tussenkomst van Piet Voskamp, aanvaardt de klant de door Piet Voskamp gekozen koeriersdienst zonder dat dit enige risico-overdracht met zich meebrengt. De klant zal in dit geval voor leveringen een forfaitaire tussenkomst in de transportkosten betalen. De op dat ogenblik van toepassing zijnde transporttarieven worden op eerste verzoek door Piet Voskamp meegedeeld. Levering geldt zolang de voorraad strekt. Piet Voskamp bezorgt uw Internetbestelling door heel Nederland en daarbuiten en garandeert in ieder geval levering binnen 30 dagen. Wordt die termijn overschreden, dan krijgt u daar zo snel mogelijk bericht van. Wilt u vervolgens de koop ongedaan maken, dan wordt de koopovereenkomst kosteloos ontbonden. Piet Voskamp stort het door u betaalde bedrag zo spoedig mogelijk volledig terug. De terugbetaling vindt in ieder geval binnen 14 dagen na het verbreken van de koopovereenkomst plaats. Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

BETALEN VIA INTERNET

Bij aankopen via deze website weet u precies wat u koopt en wat u daarvoor betaalt. De prijs die bij de aanbieding vermeldt staat, is net als in de winkel een totaalprijs en in euro. Dus inclusief BTW. Eventuele verzendkosten worden apart vermeld. Piet Voskamp berekent € 5,50 verzend- en administratiekosten. Bestellingen boven € 50,- worden franco bezorgd. Voor bestellingen vanuit buitenland gelden andere tarieven. De klant is verplicht de overeengekomen prijs vooraf te voldoen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Piet Voskamp moet maken ter inning van het door de klant aan haar verschuldigde, komen ten laste van de klant. De factuur treft u bij de bestelde artikelen aan. Bewaart u deze goed voor het geval u iets wilt terugsturen of ruilen en dergelijke. Administratieve fouten worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht, gecorrigeerd.

BETAALWIJZE

Piet Voskamp heeft momenteel 3 mogelijkheden tot betaling:

  • Via iDEAL, de betaalmethode van ABN AMRO, ASN Bank, Fortis, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS bank, SNS Regio Bank en Triodos Bank.
  • Bancontact, de Belgische marktleider op gebied van elektronische betalingen.
  • Via Giropay, een online-betaalplatform van de Duitse banken, dat op het bestaande Duitse systeem van online-banking is gebaseerd.

NIET GOED – GELD TERUG

Is het artikel of bestelling bij aflevering niet compleet, dan zorgt Piet Voskamp voor vervanging of voor nalevering van het ontbrekende onderdeel. De kosten daarvan zijn voor rekening van Piet Voskamp. Voorwaarde is echter wel dat de klacht waarom het gaat zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 10 dagen bij Piet Voskamp gemeld is. Retourbetalingen vinden zo spoedig mogelijk plaats, maar in ieder geval binnen 14 dagen. Deze termijn gaat in op de datum waarop uw klacht bij Piet Voskamp in Middelburg binnenkomt. Is het artikel wel goed, maar heeft u spijt van uw aankoop? U heeft een bedenktijd van 14 werkdagen om uw goederen te retourneren. Lees hiervoor verder onder ‘bedenktijd’.

BEDENKTIJD

Wettelijk is het zo geregeld, dat u na ontvangst van de ‘op afstand’ gekochte goederen een bedenktijd krijgt van 14 dagen. Spijt van uw aankoop? Retourneer de bestelling (of een deel daarvan) dan binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. Opgaaf van redenen is daarbij niet nodig. Voorwaarde is wel, dat u de originele factuur meestuurt, dat het artikel niet beschadigd is en dat het nog in de originele verpakking zit, een eventuele verzegeling mag dus niet verbroken zijn. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u het aankoopbedrag, exclusief verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen terug. Bij retourzending zijn de verzendkosten voor uw rekening. Piet Voskamp kan in speciale gevallen afzien van de hierboven geschetste bedenktijd. Als Piet Voskamp gebruikmaakt van die mogelijkheid, staat dat bij het artikel waar afwijking van de regel voor geldt, duidelijk vermeld. Voor een zending die onvolledig bij u wordt afgeleverd, gelden andere regels. Kijk daarvoor onder ‘Niet goed – geld terug’.

SPECIALE ACTIES

Bij speciale acties zal altijd de actieperiode vermeld worden. Bestellingen buiten deze periode, kunnen niet meer tegen actieprijzen worden geleverd. Piet Voskamp kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

PRIVACY GEGARANDEERD

Namen of adressen zullen op geen enkele manier door onze leveranciers worden gebruikt. Wij noteren uw naam en adres alleen voor het eigen klantenbestand. In dit bestand worden ook gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Registratie van dit soort gegevens vindt plaats volgens de voorwaarden, gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (meldingsnummer College Bescherming Persoonsgegevens m1018652). Op onze website kunt u zien hoe uw persoonlijke gegevens geregistreerd staan. Klanten zijn verplicht Piet Voskamp op de hoogte te stellen van veranderingen in deze persoonlijke gegevens. Veranderingen dient u zelf door te voeren op de website. Indien u uit ons klantenbestand verwijderd wilt worden, kunt u dit schriftelijk aanvragen. Onze gegevens treft u aan op de Contact pagina.

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg: 22006010 BTW nr. NL814208769B01